Trænere for børne- og ungdomshold:

For at blive træner i Hørve Idrætsforening skal du ikke have nogle særlige kundskaber, du skal dog have lyst til at arbejde med børn og unge. Hørve Idrætsforening vil i samarbejde med den enkelte kunne tilbyde kurser i DBU-regi, således man bliver klædt på til opgaven og kan ende som C-licenstræner.

Et hold i Hørve Idrætsforening skal højst have 2 trænere, hvoraf den ene skal være minimum 18 år. For at blive træner i Hørve Idrætsforening, så skal du tage kontakt til bestyrelsen, da det skal behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde. Er man under 18 år, men ønsker at hjælpe til på et hold og derved få kendskab til trænergerningen, så skal man kontakte bestyrelsen, så vil bestyrelsen i samarbejde med børne- og ungdomstrænerne finde ud af hvor der i foreningen måtte være et behov.

Trænere i Hørve Idrætsforening arbejder frivilligt, hvorfor du derfor ikke aflønnes. Foreningen vil dog gerne behjælpelig med at søge og sørge for deltagerbetaling af trænerkurser i DBU-regi, husk ingen tilmelding uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen.

Som træner vil du dog opnå følgende:
  • Hvis du er 18+, frit kontingent for dig og eventuelle børn under 18 år.
  • Adgang til at følge DBU’s C-Licens trænerkurser, efter aftale.
Til dig som er under 18 år, kan foreningen tilbyde følgende:
  • Adgang til at følge DBU’s C-Licens trænerkurser, efter aftale.
Formelle krav:
  • Ved start aflevere en ansøgning om børneattest. Hørve Idrætsforening sørger for dette.