Børn- og ungdomsårgange:

Spillere der ønsker medlemskab i Hørve Idrætsforening skal indplaceres på det hold som tilhører deres årgang.

Det betyder at et medlem skal spille på det hold som er svarende til medlemmets årgang.

Ved manglende hold for en årgang, skal medlemmet som udgangspunkt rykkes en årgang op, da medlemmet så vil være spilleberettiget i både DGI og SBU regi. Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation ved de respektive forbund.

Hvis en spiller/forældre ikke ønsker at spille på det respektive hold, så skal Hørve Idrætsforenings ungdomsformand kontaktes med henblik på en løsning, det er aldrig trænerteamet, der alene træffer beslutning.

Man kan indbyrdes mellem trænerne aftale udlån af spillere, hvis holdene er små. Der er alene tale om udlån til kampe og turneringer. Trænerne må aldrig hverve spillere fra andre hold internt. Såfremt der skal ske en permanent flytning af spillere mellem hold, skal det ske som en aftale mellem spilleren, forældre, trænere og ungdomsformand.

Ovenstående er for at sikre at et fungerende samarbejde mellem spillere, forældre, trænere og ungdomsformand(bestyrelsen) i Hørve idrætsforening.