Forsikringer

Hørve Idrætsforening er kollektivt forsikret via vores medlemskab af DBU og DGI. Der er i alt tegnet 5 fælles forsikringer som foreningen automatisk er dækket af.

De 5 forsikringer er:

1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.

2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsens af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.

3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse - f.eks. et ulykkes tilfælde.

4. Idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejse til udlandet.

5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

Hørve Idrætsforeningen derudover tegnet almindelig bygnings- og løsøreforsikring.

Det er medlemmets pligt selv at have tegnet ansvarsforsikring, da skader som et medlem forvolder under deltagelse i foreningens aktiviteter, som udgangspunkt skal anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.

Desuden er det altid en god idé at have tegnet en ulykkesforsikring.