Kontingent
 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
 
Der opkræves for en udendørssæson og en indendørssæson. Udendørssæsonen opkræves februar/marts og indendørssæsonen opkræves oktober/november.
 
Du kan se de af bestyrelsen fastsatte kontingenter her:
 
Hold Udendørs Indendørs
Senior:    
Herre* 1.600 kr. 300 kr. 
Damer  800 kr. 300 kr. 
Old Boys  800 kr. 300 kr. 
Passivt medlem    300 kr.  
   
 Børne- og Ungdom:    
 U5 - U7 300 kr. 300 kr. 
 U8 - U9 400 kr. 300 kr. 
 U10 500 kr. 300 kr. 
 U11 600 kr. 300 kr. 
 U12 - U13 700 kr. 300 kr. 
 U14 - U17 800 kr. 300 kr. 
 
*Der ydes 50% uddannelsesrabat på udendørskontingentet, såfremt man har lærerplads eller går på SU-berettiget uddannelse. Dokumentation skal forevises for at opnå rabatten.
 
Gældende for børne- og ungdomshold er at hold med sammenbragte årgange betales kontingent efter holdets benævnelse og ikke af barnets alder.
 
Det er medlemmets ansvar at have betalt kontingent. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sende medlemmer hjem fra træning eller kamp, såfremt kontingent udebliver, jævnfør §4 i foreningens vedtægter.
 
Vi anvender kontingentet til følgende:
  • Dække omkostninger til drift af klubhus, herunder vand, varme, el, rengøring, vedligeholdelse, forsikringer samt forbrugsartikler. Kommunen yder lokaletilskud til nogle af udgifterne, dog ikke alle. Tilskudsprocenten er minimum 65%, men fastsættes årligt jf. lov om folkeoplysning.
  • Sportsrekvisitter og spilletøj.
  • Turnerings- og kampgebyr.
  • Dommere.
Herudover rejses der midler via sponsorater, afholdelse af indtægtgivende arrangementer, såsom traktortræk i Svinninge, afholdelse af stævner osv. Der kan også søges fonde til aktiviteter eller anskaffelse af material eller vi modtager midler fra Hørve Idrætsforenings støtteforening til børne- og ungdomsarbejdet.