Hørve Idrætsforening har beskrevet sine forretningsbestemmelser, de er dog på nuværende tidspunkt ikke udtømmende. Derfor vil bestemmelserne udvikle sig over tid.
 
Det er tanken at de skal udvikle sig til at være en guide for medlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer, sådan at foreningens daglige drift afspejles i bestemmelserne.